எங்களை பற்றி

q.anttum தொழில்நுட்பம்

 நீங்போ Gemcharm எந்திரவியல் & மின் தொழில்நுட்பம் கார்ப்பரேஷன் லிமிட்டெட் நிறுவனத்தின் ஆர் & டி, உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை ஒருங்கிணைப்பதன் ஒரு புதுமையான நிறுவனமாக விளங்குகிறது. எங்கள் நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது என்று உருளும் ஷட்டர் கதவை உற்பத்தி புத்திசாலி உற்பத்தி மற்றும் புத்திசாலி உள்நாட்டு பயன்பாடு சாதனம் ஆகும் Gemcharm வணிக தத்துவம் போலத்தான் உறுதியாக உள்ளார் "நிறுவனப் மதிப்பு செய்ய, ஊழியர்கள் நன்மைகளை உருவாக்க, மற்றும் இருக்க சமூகத்தின் பொறுப்பு "அதுபற்றி புதிய திறமை உருவாக்க மற்றும் ஒரு புதிய கனவு அடைய போகிறோம்.

தயாரிப்புகள்

தயாரிப்புகள்